Logo

Lò vi sóng Teka

                                                   SALE OFF 30% thiết bị bếp TEKA + QUÀ TẶNG hấp dẫn trong tháng 10/2021

Sale 50% - Best Seller
Lò vi sóng TEKA TMW 18 BHG

Lò vi sóng TEKA TMW 18 BHG

TMW 18 BHG
7.975.000 đ
15.950.000 đ
Sale 50% - Best Seller
Lò vi sóng Teka MWX 22 EGL

Lò vi sóng Teka MWX 22 EGL

MWX 22 EGL
11.379.000 đ
22.759.000 đ
Sale 50% - Best Seller
Lò vi sóng Teka MWE 22 EGL

Lò vi sóng Teka MWE 22 EGL

MWE 22 EGL
12.424.000 đ
24.849.000 đ
35%
Lò vi sóng Teka MB 620 BI

Lò vi sóng Teka MB 620 BI

MB 620 BI
10.588.000 đ
16.290.000 đ
35%
Lò vi sóng Teka MS 620 BIS

Lò vi sóng Teka MS 620 BIS

MS 620 BIS
11.718.000 đ
18.029.000 đ
35%
Lò vi sóng Teka ML 8220 BIS L BK

Lò vi sóng Teka ML 8220 BIS L BK

ML 8220 BIS L BK
20.441.000 đ
31.449.000 đ
35%
Lò vi sóng Teka MB 620 BI - Made in Spain

Lò vi sóng Teka MB 620 BI - Made in Spain

MB 620 BI
10.435.000 đ
16.049.000 đ
35%
Lò vi sóng Teka MS 620 BIS - Made in Spain

Lò vi sóng Teka MS 620 BIS - Made in Spain

MS 620 BIS
11.720.000 đ
18.029.000 đ
35%
Lò vi sóng Teka ML 8200 BIS BK - Made in Spain

Lò vi sóng Teka ML 8200 BIS BK - Made in Spain

ML 8200
12.650.000 đ
19.459.000 đ
35%
Lò vi sóng Teka ML 8220 BIS L SM - Made in Spain

Lò vi sóng Teka ML 8220 BIS L SM - Made in Spain

ML 8220
20.441.000 đ
31.449.000 đ
25%
Lò vi sóng Teka MWE 210 G

Lò vi sóng Teka MWE 210 G

MWE 210 G
3.093.750 đ
4.125.000 đ
25%
Lò vi sóng Teka MS 620 BIH

Lò vi sóng Teka MS 620 BIH

MS 620 BIH
11.263.000 đ
16.090.000 đ
25%
Lò vi sóng Teka MS 260 BIS

Lò vi sóng Teka MS 260 BIS

MS 260 BIS
11.211.750 đ
14.949.000 đ
35%
Lò vi sóng Teka MS 622 BI

Lò vi sóng Teka MS 622 BI

MS 622 BI
16.080.000 đ
24.739.000 đ
35%
Lò vi sóng Teka MS 622 BIS L

Lò vi sóng Teka MS 622 BIS L

MS 622 BIS L
19.440.000 đ
29.909.000 đ
35%
Lò vi sòng Teka ML 820 BI

Lò vi sòng Teka ML 820 BI

ML 820 BI
12.147.000 đ
18.689.000 đ
25%
Lò vi sóng Teka ML 820 BIS

Lò vi sóng Teka ML 820 BIS

ML 820 BIS
12.119.250 đ
16.159.000 đ
25%
Lò vi sóng  Teka ML 822 BIS L

Lò vi sóng Teka ML 822 BIS L

ML 822 BIS L
21.448.000 đ
30.640.000 đ
Nhập địa chỉ email của bạn
Để nhận voucher giảm giá 10% từ An Khang!
089 669 2679 0963 39 1379 0963 39 1379
 
096 339 1379