Logo

Bếp từ Hafele - Germany

SALE 25%
Bếp từ kết hợp điện 2 vùng nấu HC-M772C 536.61.565

Bếp từ kết hợp điện 2 vùng nấu HC-M772C 536.61.565

HC-M772C 536.61.565
14.242.000 đ
18.990.000 đ
SALE 25% - NEW PRODUCT
Bếp từ 3 vùng nấu HC-I773D 536.61.585

Bếp từ 3 vùng nấu HC-I773D 536.61.585

HC-I773D 536.61.585
17.242.000 đ
22.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-I302B

Bếp từ Hafele HC-I302B

HC-I302B
11.242.000 đ
14.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-R603A

Bếp từ Hafele HC-R603A

HC-R603A
10.492.000 đ
13.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-I603B

Bếp từ Hafele HC-I603B

HC-I603B
14.242.000 đ
18.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-I603C

Bếp từ Hafele HC-I603C

HC-I603C
16.492.000 đ
21.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-I604C

Bếp từ Hafele HC-I604C

HC-I604C
17.242.000 đ
22.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-IF60A (Đa vùng nấu)

Bếp từ Hafele HC-IF60A (Đa vùng nấu)

HC-IF60A
20.992.000 đ
27.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-R772A

Bếp từ Hafele HC-R772A

HC-R772A
11.242.000 đ
14.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-I772A

Bếp từ Hafele HC-I772A

HC-I772A
14.992.000 đ
19.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-I772B

Bếp từ Hafele HC-I772B

HC-I772B
15.742.000 đ
20.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-I773C

Bếp từ Hafele HC-I773C

HC-I773C
17.242.000 đ
22.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-I773B

Bếp từ Hafele HC-I773B

HC-I773B
16.492.000 đ
21.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC- IF77A

Bếp từ Hafele HC- IF77A

HC- IF77A
17.242.000 đ
22.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC- M772B

Bếp từ Hafele HC- M772B

HC- M772B
16.492.000 đ
21.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-M773A

Bếp từ Hafele HC-M773A

HC-M773A
18.742.000 đ
24.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele IHH77A - EUROPE

Bếp từ Hafele IHH77A - EUROPE

IHH77A
44.992.000 đ
59.990.000 đ
25%
Bếp từ Hafele HC-IHH80A - GERMANY

Bếp từ Hafele HC-IHH80A - GERMANY

HC-IHH80A
59.992.000 đ
79.990.000 đ
Nhập địa chỉ email của bạn
Để nhận voucher giảm giá 10% từ An Khang!
0963 39 1379 0963 39 1379 089 669 2679